Áldottak Vagytok Emberek!

Vigasztalók, oltalmazók,
Megbékítők, boldogítók!
Örökké emlékezzetek,
Áldottak vagytok emberek!

Irigykedők, acsarkodók,
Szívfájdítók, haragtartók!
Örökké emlékezzetek,
Áldottak vagytok emberek!

Életetek értelmetlen,
Dolgotok befejezetlen?
Örökké emlékezzetek,
Áldottak vagytok emberek!

Összefüggnek földi sorsaink,
Örömünk, bánatunk, útjaink!
Örökké emlékezzetek,
Szent célt szolgáltok emberek!